จำนวน 0 ชิ้น
  thai eng
คอมพิวเตอร์ -> สร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพ Magazine Design with Adobe InDesign CC

สร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพ Magazine Design with Adobe InDesign CC

230.30 ฿

ปกติ 329 ฿

ค่าจัดส่ง ฿
ขนาด : พิมพ์ 4 สี
สี :
จำนวน :
รายละเอียดสินค้า
เนื้อหาในหนังสือ สร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพ  Magazine Design with Adobe InDesign CC เล่มนี้มุ่งเน้นให้ผู้อ่านได้ความรู้จากการทำงานจริง ได้แก่ Introduction to Adobe InDesign CC, Getting Started with Adobe InDesign CC, การสร้างไฟล์ Documents, Template, Master Page, Book และ Library, การทำงานกับตัวหนังสือ (Layout), การทำงานกับรูปภาพ (Image) และวัตถุ (Object), การทำงานกับสี (Color) และ เอฟเฟ็กต์ (Effect), การทำงานกับเลเยอร์ (Layer), สไตล์ (Styles)และ ตาราง (Table), การสร้างสารบัญ (Contents) และ ดัชนี (Index), การเตรียมความพร้อมก่อนพิมพ์ (Prepress) และการสร้างสื่อ e-Book (Electronic Book) เนื้อหาอธิบายอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย ด้วยภาพประกอบอย่างชัดเจนทุกขั้นตอน ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานง่ายและเร็วขึ้นมาก โดยผู้อ่านจะได้ทดลองออกแบบงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ ด้วยความเข้าใจ แนวคิด วิธีการปฏิบัติ และวิธีการแก้ไขปัญหาตามลำดับขั้นตอนการทำงานจริง
หมวด หนังสือคอมพิวเตอร์

เหมาะสำหรับ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจในงานออกแบบจัดหน้าสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ

ISBN: 978-616-7379-39-5

จำนวนหน้า: 344 หน้า

ราคาปก 329 บาท

รูปแบบการพิมพ์:พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม

ขนาดเล่ม: 6.5X9.5 นิ้ว

ผู้เขียน: สมเกียรติ โสแก้ว

จัดจำหน่ายโดย
บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่นจำกัด (มหาชน) Se-Education Public Company Limited อาคารทีซีไอเอฟ
ชั้นที่ 19 เลขที่ 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000
โทรสาร 0-2739-8356-9

http://www.Se-ed.com

สั่งจองล่วงหน้าผ่านทาง contact@netdesign.ac.th
0
Tel : 02-642-0450 , 02-642-1100

Email: contact@netdesignbook.com

Facebook: Netdesign Book

Netdesign Group Co.,Ltd. | 1 Fortune Town 22nd Fl. Ratchadapisek Rd.Dindang, Bangkok 10400 Tel : 02-642-0450 , 02-642-1100