จำนวน 0 ชิ้น
  thai eng
คอมพิวเตอร์ -> Professional 2D Architecture With AutoCAD เขียนแบบ 2 มิติ ทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอย่างมืออาชีพ

Professional 2D Architecture With AutoCAD เขียนแบบ 2 มิติ ทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอย่างมืออาชีพ

209.30 ฿

ปกติ 299 ฿

ค่าจัดส่ง ฿
ขนาด : พิมพ์ 4 สี ผสม 2 สี
สี :
จำนวน :
รายละเอียดสินค้า
เนื้อหาหนังสือเล่มนี้เน้นทางด้านการเขียนแบบ 2 มิติ โดยใช้โปรแกรม AutoCAD ซึ่งเป็นโปรแกรม 2 มิติที่มีผู้นิยมมากที่สุด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานด้านสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน โครงสร้าง ออกแบบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า รวมทั้งเครื่องกลได้ เนื้อหาในหนังสือจะเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้วิธีการเขียนแบบ 2 มิติ ขั้นพื้นฐาน ,การแก้ไขงานให้รวดเร็ว, การพิมพ์งานให้ถูกต้องและเหมาะสม, การเขียนแบบที่ได้มาตรฐาน, การ Export งาน 2 มิติ ไปยังโปรแกรม 3 มิติ เช่น 3DVIZ, 3DSMAX เพื่อพัฒนาต่อไปในด้านงาน 3 มิติขั้นสูง,สามารถนำข้อมูลจากงานเขียนแบบเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูล ของ Microsoft Excel เพื่อใช้ในการประมาณราคาอุปกรณ์เบื้องต้น รวมทั้งเทคนิคพิเศษต่างๆ ใน AutoCAD เพื่อทำให้การเขียนแบบรวดเร็วขึ้นจากเดิม จนถึงขั้นการ Presentation สามารถนำเสนอ เพื่อใช้ในการทำงานจริงในวงการ Architecture & Interior & Mechanical & Structure & Electrical ได้อย่างสมบูรณ์   

กลุ่มผู้อ่านที่เหมาะสม: สถาปนิก, วิศวกร, มัณฑนากร, นักออกแบบผลิตภัณฑ์, ผู้รับเหมาก่อสร้าง, พนักงานเขียนแบบ, นักศึกษา, ผู้ที่ต้องการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

หมวด หนังสือคอมพิวเตอร์
ISBN:978-616-7379-26-5 
จำนวนหน้า: 520 หน้า

รูปแบบการพิมพ์: พิมพ์ 4 สีผสม 2 สี

ขนาดเล่ม (กว้าง x ยาว): 6.5X9.5 นิ้ว

ราคาปก 299 บาท

ผู้เขียน: อานนท์ ชั้นแจ่ม,อาทิตยา ชีพเรืองรอง, ประภาส ประเสริฐสังข์

จัดจำหน่ายโดย
บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่นจำกัด (มหาชน) Se-Education Public Company Limited
อาคารเนชั่นทาวเวอร์ชั้นที่ 19 เลขที่ 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9
http://www.Se-ed.com

สั่งจองล่วงหน้าผ่านทาง contact@netdesign.ac.th
0
Tel : 02-642-0450 , 02-642-1100

Email: contact@netdesignbook.com

Facebook: Netdesign Book

Netdesign Group Co.,Ltd. | 1 Fortune Town 22nd Fl. Ratchadapisek Rd.Dindang, Bangkok 10400 Tel : 02-642-0450 , 02-642-1100